Agencja Centurion

Monitoring

MonitoringMonitoring elektroniczny jest to najefektywniejszy sposób ochrony obiektów, zarówno mieszkalnych jak i przemysłowych. Oparty na profesjonalnym elektronicznym systemie alarmowym zainstalowanym w Waszym domu, biurze, sklepie itp., podłączony do modułu nadajnika. W przypadku naruszenia systemu, do operatora w centrum monitorowania alarmów, drogą radiową wysyłany jest sygnał alarmujący o powstaniu określonego zagrożenia w danym obiekcie.

W zależności od rodzaju systemu ochrony oraz zainstalowanych w obiekcie urządzeń, sygnalizowane mogą być:

 • włamanie;
 • napad;
 • pożar;
 • sabotaż systemu;
 • sprawność urządzeń i brak zasilania;
 • czas załączenia i wyłączenia systemu;
 • brak łączności obiektu z Centrum Monitorowania;
 • konieczność udzielenia pomocy medycznej.
Oferujemy następujące formy monitoringu :

 • monitorowanie radiowe GPRS (on-line);
 • monitorowanie telefoniczne;
 • monitorowanie GSM.
Informacje ze stref dozorowanych są automatycznie rejestrowane i archiwizowane Monitoringkomputerowo, z możliwością ich odtworzenia na życzenie Klienta oraz natychmiast przekazywane przez operatora centrum do zmotoryzowanych załóg patrolowo - interwencyjnych, znajdujących się w najbliższej odległości od miejsca zagrożenia. Zadaniem załogi jest dotarcie do obiektu w jak najkrótszym czasie i podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie czynnika zagrażającego życiu i dobrom materialnym. Jednocześnie operator utrzymuje stałą łączność z jednostkami Policji, Straży Pożarnej i Pogotowiem Ratunkowym, które w razie potrzeby zostają wezwane na miejsce zdarzenia.
Bezpłatne usługi dla abonentów systemu monitorowania :

 • sprawdzenie sytuacji w obiekcie po wywołanym alarmie - dyspozytor telefonuje pod wskazany numer, sprawdza przyczynę i okoliczności alarmu, w razie potrzeby udziela pomocy lub porady;
 • prewencyjne kontrole chronionego obiektu przez grupy interwencyjne - patrol minimum raz na 48 godzin; 
 • kontrola czasu załączeń i wyłączeń systemu alarmowego; 
 • sprawdzanie stanu linii telefonicznej i elektroniczne wykrywanie uszkodzeń;
 • możliwość sterowania pewnych funkcji użytkownika - możliwość załączania lub wyłączania urządzeń itp.;

W naszej ofercie

 • Satel
 • Jablotron
 • DSC
 • Paradox
 • Elmes
 • Inim
 • Risco
 • Visonic
 • Polon
 • Napco
 • BCS
zdj

Telefony (24h) :

+48 (33) 479 09 05

+48 660 563 208

+48 660 563 217