Agencja Centurion

Konwoje

KonwojeWartości pieniężne transportowane są zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne ( Dz.U. 2013 poz. 1652).

Konwojenci są wyposażeni w broń palną, wysokiej klasy kamizelki i hełmy kuloodporne oraz łączność radiową.

Konwoje są wykonywane pojazdami odpowiednio dostosowanymi do tego celu ( w zależności od wielkości przewożonych sum pieniężnych). Wartości przenoszone są w specjalistycznych pojemnikach ( klasa zabezpieczenia C ). Trasa przejazdu konwoju monitorowana jest przez Bazę Monitorowania (Satelitarny System GPS) - możliwe jest zdalne sterowanie zespołami mechanicznymi i elektrycznymi samochodu w razie zagrożenia. Daje to gwarancję, że pieniądze i inne przewożone wartości bezpiecznie dotrą na miejsce przeznaczenia.Konwoje

Konwojowanie ma na celu udaremnienie i ewentualne odparcie :

 • zorganizowanego napadu z bronią;
 • zatrzymania pojazdu transportującego wartości pieniężne;
 • uprowadzenia pojazdu transportującego wartości pieniężne;
 • zorganizowanego napadu w czasie przenoszenia wartości pieniężnych i ich załadunku / rozładunku;
 • zagarnięcia transportowanych wartości pieniężnych;
 • aktów sabotażu i terroryzmu;
 • aktów wandalizmu.

W naszej ofercie

 • Satel
 • Jablotron
 • DSC
 • Paradox
 • Elmes
 • Inim
 • Risco
 • Visonic
 • Polon
 • Napco
 • BCS
zdj

Telefony (24h) :

+48 (33) 479 09 05

+48 660 563 208

+48 660 563 217